Naše farnost leží mezi řekou Odrou, Opavicí a hošťálkovickým televizním vysílačem. Tvoří ji dva městské obvody Ostravy - Hošťálkovice a Lhotka - o celkovém počtu asi 2 500 obyvatel.
Historicky jsou tyto obce součástí Hlučínska, které se na základě mírové smlouvy uzavřené 28. července 1742 ve Vratislavi po první Slezské válce, v níž pruský král Fridrich II. porazil rakouskou císařovnu Marii Terezii, stalo součástí Pruska. To poznamenalo i dějiny naší farnosti. 1.1.1949 pak byly tyto obce územně přičleněny do okresu Ostrava a v sedmdesátých letech se staly městskými částmi Ostravy.
Po církevní stránce nyní patříme do ostravského děkanátu nově vzniklé Ostravsko-opavské diecéze, jejíž zřízení má svou dlouhou historii.

Do našeho kostela se v neděli sjíždí asi 200 lidí, někteří i ze sousední vesnice Bobrovníky. Snažíme se o aktivní duchovní život a zkoušíme různé způsoby, jak si víru nejen udržet, ale i předat dalším generacím. Proto jsme začali zkoušet novou formu katechezí při nedělní mši svaté po homilii.

Na našich stránkách bychom se s Vámi chtěli dělit o naše zkušenosti a snad vytvořit i nějakou burzu dobrých nápadů a osvědčených receptů v oblasti katechezí. Budeme proto rádi, když se s námi podělíte o Vaše zkušenosti, a budeme je moci uveřejnit k prospěchu všech.

Pokud nám chcete napsat, tady je adresa:

Římskokatolická farnost Ostrava-Hošťálkovice
Za Hřbitovem 124
725 28 Ostrava-Hošťálkovice

tel.: 597 606 051
mobil: 603 341 536

email: l.botek@volny.cz

 

Home