Svatý stolec

Česká biskupská konference

Biskupství

Semináře

Děkanát Ostrava

Křesťanské servery

Adresář českého katolického internetu: (doporučujeme pro jeho ucelenost a přelednost)

Media

tisk
rozhlas

Zajímavé stránky farností

Jiné odkazy

  • Stránka o hladu - stránka Světového programu pro výživu (WFP) OSN. Za jednu návštěvu této stránky obdrží organizace za reklamu částku 0,5 centu pro hladovějící ve světě. Počítá se jedno otevření denně.
  • Dům Ignáce Stuchlého - saleziánské středisko pastorace mládeže Fryšták
  • Rekreace - Penzion Kongregace Dcer Božské Lásky v Jiřetíně pod Jedlovu
  • Alík - internetová stránka pro děti
  • Rodina- informace pro rodiny
  • Linka důvěry- linka důvěry na internetu
  • Gaudia- dřevěné stavebnice kulturních památek

Gaudia - dřevěné stavebnice kulturních památek

Víra na Internetu - informace o víře a duchovním životě
www.biblenet.cz - biblická centrála
ChristNet - informace z křesťanského světa

 

Home