Duchovní správce: Dr. Libor Botek, Th.D.

Adresa:

Římskokatolická farnost Ostrava-Hošťálkovice
Za Hřbitovem 124/2
725 28 Ostrava-Hošťálkovice

telefon: 591 141 012
mobil: 603 341 536
e-mail: l.botek@volny.cz, rkf.ostravahostalkovice@doo.cz
ID datové schránky: s83u7ke
webové stránky: www.rkfhostalkovice.cz

Bankovní spojení: ČSOB Poštovní spořitelna, číslo účtu 235996519/0300 (dárcům, kteří oznámí potřebné údaje, rádi zašleme daňové potvrzení o daru)

Úřední hodiny:
Denně po večerní mši svaté a kdykoli po telefonické dohodě.

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Římskokatolická farnost Ostrava-Hošťálkovice, IČO: 62348019, se sídlem Za Hřbitovem 124/2, 725 28 Ostrava-Hošťálkovice (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů) a dále zpracovává osobní údaje jako zpracovatel pro Biskupství ostravsko-opavské.

Zpracování osobních údajů

Římskokatolická farnost Ostrava-Hošťálkovice zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

 • agenda související s organizaci bohoslužeb a přijímáním svátostí,
 • agenda související se správou a chodem farnosti,
 • personalistická agenda, evidence zájmových skupin a společenství věřících,
 • správa majetku a souvisejících smluvních vztahů,
 • výuka náboženství, organizace kurzů, přednášek a dalších vzdělávacích akcí,
 • pořádání dobročinných sbírek a evidence dárců,
 • pořádání poutí a společenských akcí.
 • Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

  V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Římskokatolická farnost Ostrava-Hošťálkovice se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností správce ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti církve. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá správce o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

  Pověřenec pro ochranu osobních údajů

  Naše farnost v souladu se svými povinnostmi podle GDPR nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Pro naši farnost tuto službu koná:

  Mgr. et Mgr. Zdeněk Uher
  Adresa: Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
  E-mail: zuher@doo.cz
  Telefon: +420 597 822 240
  ID datové schránky: v6higer

  Práva subjektu údajů naleznete zde.

   

  Home