Na této stránce si můžete stáhnout a vytisknout nedělní katecheze pro děti

 

Školní rok 2021-2022

24_01 Úvodní katecheze

24_02 Co znamená věřit

24_03 Charakteristické rysy víry

24_04 Věřím v Boha, Otce všemohoucího - 1. věřím v Boha

24_05 Věřím v Boha, Otce všemohoucího - 2. věřím v Boha Otce

24_06 Věřím v Boha, Otce všemohoucího - 3. věřím v Boha všemohoucího

24_07 Věřím v Boha, Otce všemohoucího - 4. věřím v Boha Stvořitele nebe a země

24_08 Věřím v Boha, Otce všemohoucího - 5. věřím v Boha Stvořitele člověka

24_09 Věřím v Boha, Otce všemohoucího - 6. věřím v Boha Stvořitele člověka - pád do hříchu

24_10 Věřím v Ježíše Krista - 1. Označení Božího Syna

24_11 Advent

24_12 Věřím v Ježíše Krista - 2. Syn Boží se stal člověkem

24_13 Věřím v Ježíše Krista - 3. Dětství a skrytý život Ježíše

24_14 Věřím v Ježíše Krista - 4. Kristův veřejný život

24_15 Věřím v Ježíše Krista - 5. Trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest

24_16 Věřím v Ježíše Krista - 6. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal zmrtvých

24_17 Věřím v Ježíše Krista - 7. Vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího

24_18 Věřím v Ježíše Krista - 8. Odtud přijde soudit živé i mrtvé

24_19 Věřím v Ducha svatého - 1. Společné poslání, jméno, názvy a symboly

24_20 Věřím v Ducha svatého - 2. Duch svatý ve stvoření, zaslíbení, zjevení, plnosti času a církvi

24_21 Věřím v Církev - 1. Církev v Božím plánu

24_22 Věřím v Církev - 2. Církev - Boží lid, Kristovo Tělo, chrám Ducha svatého

24_23 Věřím v Církev - 3. Církev - jedna, svatá, všeobecná a apoštolská

24_24 Věřím v Církev - 4. Církev - společenství věřících

24_25 Věřím ve společenství svatých - společenství svatých a úcta k Panně Marii

24_26 Věřím v odpuštění hříchů

24_27 Věřím v těla vzkříšení a život věčný

24_28 Amen a šestero pravd víry

24_29 Shrnutí naší víry 1

24_30 Shrnutí naší víry 2

 

 

Home